Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Stlačený vzduch od A-Z

Zde najdete odborné výrazy a jejich vysvětlení z oblasti kompresorů a pneumatického nářadí...1. Co je to dochlazovač?


V dochlazovači se stlačený vzduch ochlazuje, tím se ze stlačeného vzduchu vysráží vlhkost. Vzduch a kondenzát pak proudí odděleně do tlakové nádoby.2. Co je to sací filtr?

Přes sací filtr se nasává a čistí vzduch. Životnost sacího filtru je závislá na podmínkách, ve kterých je kompresor provozován.3. Co je to ventilátor?

Ventilátor chladí celý agregát, hlavně dochlazovač a válce. U motorů na střídavý proud je bezpodmínečně nutné sledovat směr otáček, který je označen červenou šipkou.4. K čemu slouží pojistný ventil?

Toto je předpis TÜV. Pojistný ventil při pevně nastaveném tlaku kompresor odvzdušní, např. 1-2 bary nad koncovým tlakem.5. Jakou funkci má válec?

Ve válci se nasávaný vzduch stlačí. Pístové kompresory se vyrábějí v jednoválcovém nebo dvouválcovém provedení. U dvou válců v řadě nebo jako V-motor rozlišujeme jednostupňovou a dvoustupňovou variantu.
Jednostupňová varianta znamená: Stlačování probíhá ve válci na konečný tlak.
Dvoustupňová varianta znamená: Stlačení v prvním válci a následné dotlačení ve druhém válci.
6. K čemu slouží tlakový spínač?

Tlakový spínač automaticky ovládá spínací a vypínací impulsy kompresoru, které řídí pomocí tlaku ve vzdušníku. Při dosažení maximálního tlaku se kompresor automaticky vypne. Pokud tlak klesne vlivem odběru stlačeného vzduchu o cca 2 bary, automaticky se znovu spustí kompresor.7. K čemu slouží zpětný ventil?

Zpětný ventil zabraňuje tomu, aby stlačený vzduch proudil ze vzdušníku zpět do kompresoru.8. Co je to odvzdušňovací ventil?

Odvzdušňovací ventil je umístěn pod tlakovým spínačem. Odpouští existující přetlak při automatickém vypnutí kompresoru. Kompresor je pak možné znovu spustit bez zátěže.

Pozor: Při výpadku proudu neproběhne automatické odvzdušnění, kompresor je třeba vypnout/zapnout.9. K čemu slouží tlaková nádoba?

Slouží jako zásobník stlačeného vzduchu, ale také jako sběrač kondenzátu.

Vzdušníky s vnitřní povrchovou úpravou mají prodlouženou životnost.
10. Co je to vypouštěcí ventil kondenzátu?

Je umístěn v nejnižším bodě nádoby, aby mohl být kondenzát pravidelně vypouštěn.11. K čemu slouží redukční ventil?

Redukční ventily řídí požadovaný pracovní tlak s vysokou přesností a jsou standardně vybaveny manometrem.

Regulační šroub lze zaaretovat, aby za provozu nedošlo k nechtěnému přestavení požadovaného pracovního tlaku.
12. Co je to odlučovač kondenzátu s filtrem?

Odlučovač kondenzátu s filtrem poloautomaticky odlučuje kondenzát. Skládá se z mechanického filtru o jemnosti 20 µm a dalšího odlučovacího stupně, který funguje na principu centrifugálního zrychlení stlačeného vzduchu.13. Co je to redukční ventil s filtrem?

Redukční ventily s filtrem rozšiřují výhody redukčních ventilů prostřednictvím poloautomatického odloučení kondenzátu před redukčním ventilem. Jsou vybavené manometrem a vyměnitelnou filtrační vložkou o jemnosti 20 µm (řada Werkstatt) popř. 50 µm (řada Compact).

U filtrů je možné dodat filtrační vložku o jiné jemnosti filtrace než jaká je standardní.

Sběrací nádoby kondenzátu řady Werkstatt jsou kovové a jsou vybavené ukazatelem naplnění. Kontrolní okénka řady Compact jsou z průhledného polycarbonátu.  
14. Co je to mlhový přimazávač?

Mlhové přimazávače jsou určené k automatickému přimazávání stlačeného vzduchu olejem. Využívají se hlavně u pneumatického nářadí, která vyžaduje olejové přimazávání.

Pomocí jemné regulace je zajištěno regulované množství oleje. Používá se jako úpravný stupeň po redukčním ventilu s filtrem. Dávkování oleje se reguluje pomocí nastavovací jehly.

Zvýšení množství = otočení proti směru hodinových ručiček

Snížení množství = otočení ve směru hodinových ručiček
15. Co je to nasávané množství?

Teoretická výkonnost: vypočítává se ze zdvihového objemu válce kompresoru x počet otáček.16. Co je to plnicí množství?

Množství stlačeného vzduchu, které pístový kompresor dodává jako stlačenou energii. Údaje o plnicím množství udává výrobce kompresorů v technickém popisu stroje. Na rozdíl od nasávaného množství se jedná o skutečný výkon, který máte k dispozici pro Vaše pneumatické nářadí.17. Co je to efektivní dodávané množství?

Normovaný postup měření, kdy se měří objemový proud dodávaný kompresorem podle norem VDMA 4362 nebo ISO 1217.18. K čemu slouží přepínač hvězda-trojúhelník?

Kompresory s motory od 5,5 kW se musí podle ustanovení místních elektropředpisů rozbíhat přes přepínač hvězda-trojúhelník. Přepínač hvězda-trojúhelník a magnetický ventil zabraňují nadměrnému odběru proudu ve fázi rozběhu.
19. Co znamená produkt s obsahem tlaku?

Podle směrnice EU se vzdušníky dělí podle výroby a označení do tříd. Určující veličinou je zde produkt s obsahem tlaku.
Produkt s obsahem tlaku (DIP) = objem vzdušníku (l) x max. tlak (bar)
Na každém vzdušníku musí být viditelně umístěné označení CE.
downloads  

Katalog a prospekty
  
Stáhněte si veškeré informace o našich výrobcích snadno a rychle.

 
 
facebook fanpage 

Schneider Bohemia na Facebooku
   
Navštivte Schneider Bohemia na Facebooku - vedle produktových novinek zde najdete i informace k aktuálním soutěžím a mnohem víc!
     

you Tube 
Schneider Bohemia na YouTube

   
Navštivte náš kanál Youtube a podívejte se na výborné filmy...